Udi Cemil Bey

Cemilzade'yi hayata geciren Şekerci Udi Cemil Bey 1867’de Şehzadebaşı’nda doğmuştur. Tarihe ‘Şekerci, Bestekar, Hafız ve Udi’ olarak geçen Cemil Bey, 1883 yılında onaltı yaşında bir yandan musiki eğitimi alırken İstanbul Şehzadebaşı’nda ilk şekerci dükkanını açar. Yirmi yaşına geldiğinde İstanbul’un en ünlü udilerinden biri olmuş ve birçok besteler yapmıştır. Bu sayede 1898 yılında henüz otuzbir yaşında iken Mızıka-i Hümayun’un Türk Musikisi Bölümünde ud sanatkârı ve hocası olur.

Cemilzade Eski Mağaza

Cemil Bey’in müziğinin ve şekerlemelerinin ünü İstanbul sınırlarını aşmaya başlar. 1909 yılında, Mısır Mahkeme Reisliğinden emekli olan Salih Paşa’nın daveti üzerine Cemil Bey ailesi ile birlikte Mısır’a gider. Cemil Bey Kahire’de saray mensuplarına ud ve musiki dersleri verirken oğlu Mehmet Ali ile beraber şekerciliği de devam ettirir. Kahire'de açtıkları şekerci dükkânlarında 1930’lu yıllara kadar, tatları bugüne kadar korunan badem, fıstık ezmeleri ve lokumlar sunulur.

Cemil Bey Uduyla

Mısır’da 19 yıl yaşayan ve elliden fazla beste yapan Cemil Bey 61 yaşında vefat ettiğinde Kahire’de toprağa verilir. Oğulları Mehmet Ali ve Nurettin Beyler ise babalarının ölümünün ardından 1937 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparlar ve babalarinin mesleğini kaldığı yerden sürdürürler. Aynı yıl Kadıköy Muvakkithane Caddesi’nde geleneksel tatların sunulduğu Cemilzade’yi tekrar açarlar. Mehmet Ali Bey daha sonra oğulları Mecdet ve Satvet ile beraber şekerciliğe devam eder. 1977 yılına kadar Cemilzade'yi Kadıköy'ün simgelerinden biri haline getiren Mehmet Ali Bey vefat eder. Bu tarihten sonra ayni tatlari Cemilzade'yi sevenlere ulastirma misyonunu oğullari üstlenirler.

Cemilzade Eski Mağaza

Udi Cemil Bey'in torunu olan Satvet Cemiloğlu, eşi Fatma Cemiloğlu ile birlikte 1995’de Selamiçeşme Cemil Topuzlu Caddesi’nde Cemilzade’yi açar. 1997’de açılan Şaşkınbakkal Bağdat Caddesi’ndeki şubeyi 2001 Şubat ayında Etiler’de ve 2010 Temmuz ayında Nişantaşı’nda açılan Cemilzade mağazaları takip eder. Böylelikle İstanbul’un eski tatları Avrupa yakasındaki Cemilzade dostlarına da ulaşabilmiştir. 2009’da ailenin dördüncü neslinden Barış Cemiloğlu Cemilzade geleneğini sürdürmek üzere bayrağı devralmıştır.

Cemilzade 1.lik ödülü

132 yıl boyunca lokum kültürünü başarı ile günümüze dek getiren Cemilzade ailesi için edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Selim İleri, geleneksel değerlerimizin son yıllarda iyice hırpalandığını belirtip şöyle demişti: "Cemilzade'nin şekerlemeleri bizim mirasyedi savurganlığımıza itiraz edip duruyor. İyi ki de öyle yapıyor ezmeler, lokumlar, akideler..." Cemilzade’de ezmelerin, lokumların, akidelerin özel tadı bir sır olarak nesilden nesile geçmektedir. Bu sayede 132 yıllık hiçbir katkı maddesi içermeyen 100% doğal tatlar hiç değişmemiştir.